Skorstenstätaren & Kaminbutiken i Västerås

Produkter


Se vårt utbud, kommer inom kort.
Besök gärna vår butik så länge, för komplett utbud.

Renovering


10 års garanti både på jobbet och materialet.

Referenser


Se våra tidigare utförda arbeten och bli inspierade.

Besök vår butik, stort utbud och snabb service!


Vårt mål är att vi skall vara kända för att ha en hög servicegrad och kvalité på de produkter och lösningar vi tillhandahåller.


Vi har vårat kontor och butik i Västerås men vi jobbar i hela Mälardalen och cirka 12 mil radie runt Västerås.