Offert

A: Golv - innetak: Mät ert innetak - från golv till tak. Vid lutande innetack, skriv med den informationen på övrig info

B: Golv - Nock: Se ritningar.
Tips annars är att köra laser mätater på ytterfasaden. Ring oss om ni undrar över något. 

C: Taklutning: Se ritningar.
Tips är att ladda hem app till telefonen som kan hjälpa er mäta lutningen.