Skorstensrenovering med FuranFlexmetoden

FuranFlex är rör tillverkade av kompositmatrial avsedda att användas till rökkanaler. Kompositen har både extremt god resistens emot aggressiv/sur miljö samtidigt som det tål höga temperaturer. Matrialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga.
FuranFlex är särskilt lämpligt för att skydda mot eller förhindra kondens från olje- och gaseldning. Det passar i alla typer av skorstenar och kan användas både för att behålla och minska kanalarean. FuranFlex kan också användas för renovering av ventilationskanaler.

Insatsrör av komposit

FuranFlex metoden är ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- och ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex har extremt god resistens både emot aggresiv miljö och höga temperaturer.
 
Användningsområde: Flytande bränslen för torr eller våtdrift. Passar till alla typer av skorstenar.