Skorstensrenovering med Schädlermetoden

När väljer du Schädlermetoden

​​​​​​​
Rökkanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök- och ventilationskanaler blir otäta. Schädlermetoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Schädlerit bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

Schändler - Vent till ventilationskanaler Schädlerit till rökanaler

​​​​​​​
​​​​​​​I många flerfamiljshus har lägenheter slagits ihop. Då har många kanaler i skorstenarna blivit lediga. När du vill förbättra ventilationen i huset, kan du enkelt renovera dessa kanaler med Schälermetoden. Här finns stora besparingar att göra. Du slipper nya skrymmande ventilationstrummor och allt arbete med bjälklags- och takgenomgångar. Kanaler till vedpannor, kaminer, och öppna spisar tätas lämpligast med Schädlermetoden. En bibehållen kanalarea i kombination med släta kanalväggar gör att dessa eldstäder åter kan användas. Ÿven gamla otäta kakelugnar går att renovera med Schädlermetoden utan att behöva riva hela kakelugnen.

Keramiskt bruk ger rök- och gastät skosten​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​Schädlermetoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt material, Schädlerit. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bebehållen kanalarea.
 
Andvändningsområde: Murade skorstenar för eldning med fasta bränslen